Tin tức trong ngày

CẢNG HẬU GIANG HỌP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

Với sự biến đổi phức tạp của khu vực trong thời gian gần đây, ngày 03/9/2019 Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TT&TKCN) của Cảng tổng hợp Vinalines Hậu Giang tổ chức phiên h...

Video giới thiệu

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

KHAI THÁC CẢNG BIỂN

DỊCH VỤ HÀNG HẢI

VẬN TẢI BIỂN

Khách hàng - Đối tác