Vinalines

Lịch công tác tuần ( Từ ngày 12/03/2018 đến 18/03/2018)

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 12/03/2018 đến 18/03/2018)

 

Ngày tháng năm

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

(12/03/2018)

Buổi sáng làm việc bình thường

14h00

Thông qua quy hoạch mặt bằng

Tổng giám đốc: Võ Thanh Phong

P. Tổng giám đốc: Phạm Duy Linh

P. Tổng giám đốc: Nguyễn Anh Tuấn

Kế toán trưởng: Đồng Việt Quốc

TP. Kinh doanh: Nguyễn Ngọc Anh

 

Tại Phòng họp Công ty (1)

 

15h00

Họp chi bộ định kỳ

Tất cả các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ

Tại Phòng họp Công ty (1)

 

Thứ 3

(13/03/2018)

09h00

Họp chuyên đề P. Kinh doanh

Tổng giám đốc: Võ Thanh Phong

P. Tổng giám đốc: Phạm Duy Linh

P. Tổng giám đốc: Nguyễn Anh Tuấn

Kế toán trưởng: Đồng Việt Quốc

Tất cả nhân viên Phòng Kinh doanh

Tại Phòng họp Công ty (1)

 

14h00

Họp chuyên đề P. Tổ chức - Hành chính

Tổng giám đốc: Võ Thanh Phong

P. Tổng giám đốc: Phạm Duy Linh

P. Tổng giám đốc: Nguyễn Anh Tuấn

Kế toán trưởng: Đồng Việt Quốc

Tất cả nhân viên P. Tổ chức - Hành chính

Tại Phòng họp Công ty (1)

 

Thứ 4

(14/03/2018)

09h00

Họp chuyên đề P. Kỹ thuật - Công nghệ

Tổng giám đốc: Võ Thanh Phong

P. Tổng giám đốc: Phạm Duy Linh

P. Tổng giám đốc: Nguyễn Anh Tuấn

Kế toán trưởng: Đồng Việt Quốc

Tất cả nhân viên P. Kỹ thuật - Công nghệ

Tại Phòng họp Công ty (1)

 

14h00

Họp chuyên đề Ban quản lý các dự án

Tổng giám đốc: Võ Thanh Phong

P. Tổng giám đốc: Phạm Duy Linh

P. Tổng giám đốc: Nguyễn Anh Tuấn

Kế toán trưởng: Đồng Việt Quốc

Tất cả nhân viên Ban quản lý dự án

Tại Phòng họp Công ty (1)

 

Thứ 5

(15/03/2018)

9h00

Họp chuyên đề Phòng Tài chính - Kế toán

Tổng giám đốc: Võ Thanh Phong

P. Tổng giám đốc: Phạm Duy Linh

P. Tổng giám đốc: Nguyễn Anh Tuấn

Kế toán trưởng: Đồng Việt Quốc

Tất cả nhân viên P.Tài chính - Kế toán

Tại phòng họp Công ty (1)

 

Buổi chiều làm việc bình thường

Thứ 6

(16/03/2018)

Làm việc bình thường

Thứ 7

(17/03/2018)

 

Chủ nhật

(18/03/2018)