Vinalines

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM ĐẾN THĂM VÀ CHÚC TẾT TẠI VINALINES HẬU GIANG