Vinalines

VIMC HẬU GIANG TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2021

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2021, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang (VIMC Hậu Giang) liên kết với Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI) tổ chức Khóa đào tạo online về Kỹ năng dịch vụ khách hàng cho toàn thể Cán bộ quản lý và người lao động vào ngày 22/08/2021 và ngày 29/08/2021, nhằm trang bị thêm kiến thức và kỹ năng về dịch vụ khách hàng, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao hàng năm.

Khai giảng lớp học

Khóa đào tạo về Kỹ năng dịch vụ khách hàng được triển khai thực hiện ngày 22/08/2021 và ngày 29/08/2021. Cán bộ quản lý và người lao động VIMC Hậu Giang tham gia lớp học đầy đủ, thực hiện đúng nội quy lớp học, phát biểu và tương tác tốt với giảng viên về việc cùng nhau phân tích, đánh giá các nội dung của khóa đào tạo.

Các học viên tham gia khóa học online

Thông qua khóa đào tạo, Cán bộ quản lý và người lao động VIMC Hậu Giang được bổ sung thêm và hoàn thiện kỹ năng dịch vụ khách hàng; hiểu rõ hơn chuỗi cung ứng, dịch vụ Logistics, mô hình Scor, các bước trong SMD, vai trò của công nghệ trong thời đại mới, thương mại điện tử, nguyên nhân đứt gãy chuỗi cung ứng; hiểu được hành vi mua sắm của khách hàng qua mô hình 5A (Con cá, cái nắm cửa, kèn Trumpet, cái phễu); hiểu được tâm lý khách hàng (Bốn loại khách hàng); kỹ năng đàm phán, deal thành công, các tình huống giao tiếp trong dịch vụ khách hàng, giải quyết các vấn đề cho khách hàng một cách hiệu quả nhất, để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ năng mở rộng, phát triển khách hàng; chăm sóc khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt nhất, áp dụng vào công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao ngày càng tốt hơn, nâng tầm được kiến thức và giá trị của bản thân, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của doanh nghiệp.

Bài học, học viên tham gia tham luận với giảng viên và làm bài tập

Việc đào tạo kỹ năng được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, tạo tiền đề cho cán bộ quản lý và người lao động Công ty nâng cao kỹ năng thích ứng với sự phát triển và yêu cầu của thị trường trong thời đại mới.