Vinalines

ĐOÀN CÔNG TÁC CẤP CAO TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM ĐẾN CHỈ ĐẠO NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Ngày 12/11/2020, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang (VIMC Hậu Giang) hân hạnh được đón tiếp Ông Lê Anh Sơn-Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh-Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) cùng Đoàn công tác là lãnh đạo các Ban chuyên môn của VIMC.

Ông Lê Anh Sơn-Chủ tịch HĐQT VIMC (ngồi giữa) tham gia tại buổi làm việc

Đại diện VIMC Hậu Giang, Ông Võ Thanh Phong-Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, đánh giá, phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng, tác động đến những kết quả đạt được trong năm 2020; xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, chú trọng tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến tồn đọng từ các dự án đầu tư cũ; cơ sở hạ tầng đường, bãi chưa được đầu tư đồng bộ, hệ thống giao thông, điện nước chưa hoàn chỉnh; các phương tiện cơ giới xếp dỡ không đủ, không chủ động trong việc khai thác, cung cấp các dịch vụ kho, bãi, Logistics. Qua đó, để hỗ trợ và tạo điều kiện cho VIMC Hậu Giang, Ông Võ Thanh Phong cũng kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty quan tâm, chỉ đạo các Ban chuyên môn VIMC phối hợp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của VIMC Hậu Giang, để thực hiện các nhiệm vụ được giao và phát triển bền vững doanh nghiệp trong những năm tiếp theo.

Ông Võ Thnh Phong – TGĐ VIMC Hậu Giang báo cáo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh-Tổng Giám đốc VIMC có ý kiến đối với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của VIMC Hậu Giang. Đối với kết quả năm 2020, cần xác định rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục. Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cần định hướng phát triển Cảng Hậu Giang ngày càng chính quy, hiện đại, hiệu quả, tập trung xây dựng các giải pháp về phát huy nội lực, khai thác hiệu quả quỹ đất; phát triển, nâng cao dịch vụ, mở rộng khách hàng; xây dựng cơ chế đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng; thẩm định, xây dựng phương án kinh doanh, hợp tác mang tính hiệu quả, đem lại giá trị gia tăng, có doanh thu, có lợi nhuận, chỉ đạo các Ban chuyên môn VIMC trong việc hợp tác về phương tiện cơ giới xếp dỡ, công nghệ giữa các thành viên VIMC cũng như phối hợp với VIMC Hậu Giang đề xuất, tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng.

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh-TGĐ VIMC (bìa trái) tham gia tại buổi làm việc

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của Hội nghị, Ông Lê Anh Sơn-Chủ tịch Hội đồng quản trị VIMC kết luận tại cuộc họp, ghi nhận những ý kiến đóng góp của VIMC Hậu Giang, đồng ý với những ý kiến của Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh-Tổng Giám đốc VIMC và chỉ đạo VIMC Hậu Giang xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; thực tế nhìn nhận khó khăn về phương tiện, thiết bị, chi phí khấu hao, công nợ,… đề ra các giải pháp thực tế, hiệu quả; phát huy nội lực hiện có đã được đầu tư cầu Cảng số 01 (150m) và Bến tiếp nhận tàu 5.000 DWT cùng với hệ thống kho, bãi, phương tiện vận tải, phương tiện cơ giới xếp dỡ, điều kiện, cơ chế của Công ty…; tìm kiếm, phát triển khách hàng mới trong và ngoài khu vực, khách hàng chiến lược, có những dự án lớn, có sức đầu tư cùng nhau hợp tác, mở rộng dịch vụ khai thác; đề xuất giải quyết dứt điểm các tồn đọng,…Chỉ đạo các Ban chuyên môn VIMC tiếp tục hỗ trợ và tạo cầu nối giữa VIMC Hậu Giang và các đơn vị thành viên VIMC cùng nhau hợp tác, cùng nhau phát triển.