Vinalines

THAY ĐỔI LOGO VÀ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU MỚI CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM VÀ CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ HÀNG HẢI HẬU GIANG

Ngày 13/8/2020, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu Công ty mẹ, chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/09/2020, với tên giao dịch quốc tế là VIETNAM MARITIME CORPORATION-Gọi tắt là VIMC.,JSC, thay cho tên gọi trước khi cổ phần hóa là Vinalines. “VIMC” chính là tên thương hiệu mới của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Song song với việc thay đổi thương hiệu, VIMC còn thực hiện thay đổi logo mới của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Chuyển sang hình thức hoạt động mới với mô hình quản trị hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế, “VIMC giữ mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng hải hàng đầu của Việt Nam, đến năm 2030 là doanh nghiệp có thương hiệu trong khu vực, có năng lực cạnh tranh cao”.

 

Nhận diện thương hiệu mới của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang là đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, chính thức thay đổi thương hiệu nhận diện, logo Công ty từ “Vinalines Hậu Giang” sang “VIMC Hậu Giang”. Đây là một bước chuyển mới, là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm đổi mới về hệ thống quản trị, tư duy quản lý, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hướng đến khách hàng, góp phần đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Nhận diện thương hiệu mới của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang