Vinalines

Lớp tập huấn “Công tác An toàn vệ sinh lao động” năm 2019

              Ngày 29/11/2019, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang (Cảng Hậu Giang) phối hợp với Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng-một trong những đơn vị uy tín tại TP.HCM trong việc đào tạo, huấn luyện công tác An toàn vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, tổ chức lớp tập huấn “Công tác An toàn vệ sinh lao động” năm 2019 cho toàn thể cán bộ quản lý và người lao động Công ty.

Ông Nguyễn Quang Mẫu Tp.TC-HC đại diện lãnh đạo Công ty phát biểu khai giảng buổi tập huấn.

              Công tác An toàn vệ sinh lao động luôn được Ban lãnh đạo Cảng Hậu Giang quan tâm, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và bắt buộc của Công ty trong quá trình tác nghiệp, liên quan đến các quy trình bốc xếp, vận tải hàng hóa và các dịch vụ khác để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả và đảm bảo an toàn, một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong các nghiệp vụ khai thác cảng biển. Từ đó, mục tiêu tổ chức lớp tập huấn là tăng cường, nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm của người lao động, công nhân trực tiếp sản xuất trong việc thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động, hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra trong quá trình làm hàng và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Cán bộ & người lao động Công ty tham gia buổi tập huấn.

              Kết thúc buổi tập huấn, toàn thể cán bộ quản lý và người lao động Công ty đã nắm vững các kiến thức cơ bản, những kỹ năng xử lý các tình huống thực tế có yếu tố nguy hiểm, có hại và biện pháp phòng ngừa; tiếp thu những quy trình, nguyên tắc làm việc an toàn và các phương pháp sơ cứu tai nạn lao động khi có những tình huống mất an toàn xảy ra. Toàn thể cán bộ quản lý và người lao động Công ty hoàn thành bài kiểm tra sau khóa tập huấn và kết quả 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp thẻ an toàn, giấy chứng nhận an toàn vệ sinh lao động do Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng cấp.