Vinalines

Bệnh nhân Campuchia được bác sĩ Việt Nam cứu sống tiếp tục cần sự giúp đỡ

http://baodantoc.com.vn/dan-toc-mien-nui/nhip-cau-nhan-ai/benh-nhan-ngheo-2.html